دسته بندی

نام کالا

مشخصات

واحد

کد کالا

البسه بیمارستانی

گان جراحی استریل بدون لمینیت sms

با حوله و بغچه

عدد

ABGSMS

البسه بیمارستانی

گان جراحی استریل آستین و جلو لمینیت

با حوله و بغچه

عدد

ABGAJL

البسه بیمارستانی

گان جراحی استریل spun lace

با حوله و بغچه

عدد

ABGSL

البسه بیمارستانی

گان کلاه شلوار بیمار spunbond

جنرال

دست

ABGKSB

البسه بیمارستانی

گان کلاه شلوار اطفال spunbond

جنرال

دست

ABGKASB

البسه بیمارستانی

گان تکی بیمار spunbond

جنرال

دست

ABGTSB

البسه بیمارستانی

بلوز،شلوار و کلاه بیمار spunbond

جنرال

دست

ABBSKSB

البسه بیمارستانی

لباس شیردهی بیمار

جنرال

عدد

ABSH

البسه بیمارستانی

لباس سرهمی سه لایه با کلاه و جوراب

جنرال

دست

ABS3LKJ

البسه بیمارستانی

کاور معراج(کیسه جسد)ضد آب

۲۲۰cm*80cm

عدد

ABKM22080

البسه بیمارستانی

کاور معراج(کیسه جسد)ضد آب

۱۶۰cm*80cm

عدد

ABKM16080

البسه بیمارستانی

کاور معراج(کیسه جسد)ضد آب

۸۰cm*40cm

عدد

ABKM8040

بالا