دسته بندی

نام کالا

مشخصات

واحد

کد کالا

حوله بهداشتی یکبار مصرف

حوله ۸۰*۴۰

گرماژ متنوع

عدد

H4080

حوله بهداشتی یکبار مصرف

حوله ۱۲۰*۸۰

گرماژ متنوع

عدد

H80120

حوله بهداشتی یکبار مصرف

حوله رولی

گرماژ۶۰

رول

HR

 قابلیت تولید حوله در ابعاد و گرماژ  دلخواه شما

بالا