دسته بندی

نام کالا

مشخصات

واحد

کد کالا

شان و پک استریل بیمارستانی

شان پرفروژه چسبدار و بگدارچشمی استریل سه لایه

۱۰۰cm*100cm

عدد

SPSP3100100

شان و پک استریل بیمارستانی

شان پرفروژه چسبدار و بگدارچشمی استریل سه لایه

۱۶۰cm*100cm

عدد

SPSP3160100

شان و پک استریل بیمارستانی

شان پرفروژه چسبدار و بگدارچشمی استریل سه لایه

۲۰۰cm*150cm

عدد

SPSP3200150

شان و پک استریل بیمارستانی

شان sms چسبدار و بگدارچشمی استریل

۱۰۰cm*100cm

عدد

SPSP100100

شان و پک استریل بیمارستانی

شان sms چسبدار و بگدارچشمی استریل

۱۵۰cm*100cm

عدد

SPSP150100

شان و پک استریل بیمارستانی

شان sms چسبدار و بگدارچشمی استریل

۲۰۰cm*150cm

عدد

SPSP200150

شان و پک استریل بیمارستانی

شان پرفروژه چسبدار جراحی استریل دولایه

۵۰cm*50cm

عدد

SPSP25050

شان و پک استریل بیمارستانی

شان پرفروژه چسبدار جراحی استریل دولایه

۷۵cm*75cm

عدد

SPSP27575

شان و پک استریل بیمارستانی

شان پرفروژه چسبدار جراحی استریل دولایه

۱۰۰cm*100cm

عدد

SPSP2100100

شان و پک استریل بیمارستانی

شان پرفروژه چسبدار جراحی استریل دولایه

۱۵۰cm*150cm

عدد

SPSP2150150

شان و پک استریل بیمارستانی

شان پرفروژه چسبدار جراحی استریل سه لایه

۲۰۰cm*150cm

عدد

SPSP3200150

شان و پک استریل بیمارستانی

شان پرفروژه چسبدار جراحی استریل سه لایه

۱۰۰cm*100cm

عدد

SPSP3100100

شان و پک استریل بیمارستانی

شان پرفروژه چسبدار جراحی استریل سه لایه

۱۶۰cm*100cm

عدد

SPSP3160100

شان و پک استریل بیمارستانی

شان پرفروژه چسبدار جراحی استریل سه لایه

۱۵۰cm*150cm

عدد

SPSP3150150

شان و پک استریل بیمارستانی

شان پرفروژه چسبدار جراحی استریل سه لایه

۲۰۰cm*160cm

عدد

SPSP3200160

شان و پک استریل بیمارستانی

شان ساده یکبار مصرف استریل sms(چسبدار نیست)

۱۰۰cm*100cm

عدد

SPSS100100

شان و پک استریل بیمارستانی

شان ساده یکبار مصرف استریل sms(چسبدار نیست)

۱۶۰cm*100cm

عدد

SPSS160100

شان و پک استریل بیمارستانی

شان ساده یکبار مصرف استریل sms(چسبدار نیست)

۲۰۰cm*160cm

عدد

SPSS200160

شان و پک استریل بیمارستانی

پک آنژیوگرافی

جنرال

عدد

SPPA

شان و پک استریل بیمارستانی

پک جنرال

جنرال

عدد

SPPG

شان و پک استریل بیمارستانی

پک آرتروسکوپی

جنرال

عدد

SPPAR

شان و پک استریل بیمارستانی

پک چشمی

جنرال

عدد

SPPCH

بالا