دسته بندی

نام کالا

مشخصات

واحد

کد کالا

محصولات دامپزشکی

حوله یکبار مصرف

۸۰cm*120cm

عدد

DH80120

محصولات دامپزشکی

حوله رولی

 

رول

DHR

محصولات دامپزشکی

شان جراحی استریل و غیر استریل

 

عدد

DSHJG

محصولات دامپزشکی

گان جراحی استریل و غیر استریل

 

عدد

DGJG

محصولات دامپزشکی

انواع سرنگ

 

عدد

DSO

محصولات دامپزشکی

سرنگ انسولین

 

عدد

DSA

محصولات دامپزشکی

پد آموزش ادرار

پشت چسبدار ۶۰*۶۰

عدد

DPAE

محصولات دامپزشکی

دروشیت

ضد حساسیت ۹۰*۶۰

عدد

DDR

محصولات دامپزشکی

گاز استریل و غیر استریل

 

عدد

DGSG

محصولات دامپزشکی

دستکش معاینه

لاتکس-نیتریل-وینیل

بسته

DDM

محصولات دامپزشکی

دستکش جراحی استریل

 

عدد

DDJ

محصولات دامپزشکی

لوله هماتولوژی

 

عدد

DLH

محصولات دامپزشکی

نخ بخیه

 

عدد

DNB

محصولات دامپزشکی

ابزار جراحی

   

DAJ

 

بالا