دسته بندی

نام کالا

مشخصات

واحد

کد کالا

یکبارمصرف آرایشگاهی

پداپیلاسیون ۱۵۰ متری

عرض ۸

رول

YAPE8

یکبارمصرف آرایشگاهی

پد اپیلاسیون ۱۵۰ متری

عرض ۱۰

رول

YAPE10

یکبارمصرف آرایشگاهی

پد اپیلاسیون و کسینگ

عرض۸

رول

YAPEK8

یکبارمصرف آرایشگاهی

پک هد و پیشبند

عدد

YAHP

یکبارمصرف آرایشگاهی

گان آرایشی

قد۱متری

عدد

YAGA1

یکبارمصرف آرایشگاهی

الکل طبی۹۶%

جنرال

دست

YAA96

یکبارمصرف آرایشگاهی

رول گردن آرایشگاهی

۵تایی

دست

YARGA

یکبارمصرف آرایشگاهی

پیشبند نایلونی ضد آب رنگی آرایشگاهی

۱۰۶cm*130 cm

جین

YAPNR106130

بالا