حوله رولی

واحد:عدد

کد: DHR

این حوله آنتی باکتریال بدون پرز بوده و جهت جلوگیری از انتقال قارچهای پوستی و باکتری  در شستشوی حیوانات خانگی پیشنهاد میشود.

بالا