دروشیت

ضد حساسیت ۹۰*۶۰

واحد:عدد

کد: DDR

این پد با قابلیت جذب مایعات تا ۶۰۰ سی سی مناسب برای استفاده در عملهای جراحی و مراقبتهای کلینیکی میباشد.

بالا