دستکش جراحی استریل

واحد:عدد

کد: DDJ

دستکشها از جنس مرغوب بوده  و ساخت کشور مالزی میباشد.

بالا