دستکش نایلونی

۱۰۰ تایی

واحد: بسته

کد کالا: DN

بالا