نخ بخیه

واحد:عدد

کد: DNB

نخهای بخیه در مدلهای ویکریل،نایلون،PDS,PDOقابل ارائه میباشد.

بالا