پد آموزش ادرار

پشت چسبدار ۶۰*۶۰

واحد:عدد

کد: DPAE

این پد،پشت چسبدار بوده و قابلیت چسبیدن به هر سطحی را داراستو میزان جذب آن از پدهای عادی موجود در بازار بیشتر بوده که مناسب آموزش ادرار حیوانات خانگی میباشد.

بالا