گاز استریل و غیر استریل

ضد حساسیت ۹۰*۶۰

واحد:عدد

کد: DGSG

گاز استریل ۸ لایه مرغوب

بالا