استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی:

شرکت پیشگامان تجارت آذر آبادگان

آدرس: تبریز- رجائی شهر- جنب مرکز آموزش فنی و حرفه ای- ساختمان طاها – واحد ۱

تلفن:   ۰۴۱۳۳۸۱۰۲۳۸

فکس: ۰۴۱۳۳۸۱۵۴۰۵

همراه: ۰۹۱۴۳۱۴۲۲۳۷