شان ساده یکبار مصرف استریل sms(چسبدار نیست)

شان ساده یکبار مصرف استریل sms(چسبدار نیست) اندازه ها: ۱۰۰cm*100cm 160cm*100cm 200cm*160cm واحد:عدد کد کالا:SPS160100 این شانها به صورت تخصصی قابل استفاده در عملهای جراحی متنوع  میباشد.

شان پرفروژه چسبدار جراحی استریل سه لایه

شان پرفروژه چسبدار جراحی استریل سه لایه اندازه ها: ۱۰۰cm*100cm 150cm*150cm 160cm*100cm 200cm*150cm 200cm*160cm واحد:عدد کد کالا:SPSP3 این شانها به صورت تخصصی قابل استفاده در عملهای جراحی متنوع  میباشد.

شان پرفروژه چسبدار جراحی استریل دولایه

شان پرفروژه چسبدار جراحی استریل دولایه اندازه ها: ۵۰cm*50cm 75cm*75cm 100cm*100cm 150cm*150cm واحد:عدد کد کالا:SPSP3200150 این شانها به صورت تخصصی قابل استفاده در عملهای جراحی متنوع  میباشد.

شان sms چسبدار و بگدارچشمی استریل

شان sms چسبدار و بگدارچشمی استریل اندازه ها: ۱۰۰cm*100cm 150cm*100cm 200cm*150cm واحد:عدد کد کالا:SPSP200150 شانهای چشمی برای اعمال جراحی چشم و لیزیک با توجه به نیاز جراح در مدلهای مختلف ارائه می گردد.

شان پرفروژه چسبدار و بگدارچشمی استریل سه لایه

شان پرفروژه چسبدار و بگدارچشمی استریل سه لایه اندازه ها: ۱۰۰cm*100cm 160cm*100cm 200cm*150cm واحد:عدد کد کالا:SPSP3200150 شانهای چشمی برای اعمال جراحی چشم و لیزیک با توجه به نیاز جراح در مدلهای مختلف ارائه می گردد.