گان جراحی استریل spun lace

گان جراحی استریل spun lace با حوله و بغچه واحد: عدد کد کالا: ABGSL این گان تولید شده از پارچه non woven اسپان لیس تولید شده و مناسب برای عملهای جراحی حساس با زمان بالا (به دلیل تبادل هوایی بسیار زیاد باعث عدم تعریق جراح می شود) میباشد.