دسته بندی

نام کالا

مشخصات

واحد

کد کالا

ملحفه یکبار مصرف

روتختی رولی عرض ۶۰

——

رول

MYR1760

ملحفه یکبار مصرف

روتختی رولی عرض ۶۵

——

رول

MYR1765

ملحفه یکبار مصرف

روتختی رولی عرض ۷۰

——

رول

MYR1770

ملحفه یکبار مصرف

روتختی رولی عرض ۷۵

——

رول

MYR1775

ملحفه یکبار مصرف

روتختی رولی عرض۸۰

——

رول

MYR1780

ملحفه یکبار مصرف

روتختی رولی عرض ۱۰۰

——

رول

MYR2060

ملحفه یکبار مصرف

ملحفه دو سر کش دار

——

عدد

MYRT

 قابلیت تولید ملحفه در ابعاد و گرماژ و رنگهای  دلخواه شما

بالا