ملحفه یک بار مصرف در خیلی از مکان ها کاربرد دارد و مزیت و معایب های زیادی دارد. برای مثال در بیمارستان ها و کلینیک ها یا آرایشگاه ها و هتل ها و غیره در خیلی از مکان ها کاربرد دارد. اگر شما هم به ملحفه یک بار مصرف نیاز دارید و ولی اطلاعات کافی

بالا