کاور کفش نایلونی (یکبار مصرف)

بزرگترین مشکل در مراکز بیمارستانی و اتاق های تمیز ، وارد شدن گرد و غبار و آلودگی می باشد که عمده ترین راه ورود آن از طریق کفش ها است. نایلون کاور کفش هانی طب بسته 200 عددی یکی از بهترین ارزانترین راهها برای این جلوگیری از انتقال آلودگی است.بسته بندی 200 عددی نایلونی این کاور باعث شده که نگهداری این محصول راحت باشد و از به هم ریختگی جلوگیری شود.