حوله یکبار مصرف

حوله یکبار مصرف نوعی حوله ی پارچه ای می باشد…